Gemeente Hoogeveen

U kunt bij de gemeente een graf 'kopen' voor een periode van twintig jaar. Verlenging van deze termijn is steeds mogelijk met tien jaar. Eigenlijk huurt u het graf dus. U kunt geen graf 'vooruit kopen', dus reserveren zonder dat er meteen een begraving plaatsvindt.

 

Hoogeveen heeft drie soorten graven: algemene, eigen en familiegraven.

 

Algemeen graf

Iedereen heeft recht op een algemeen graf voor een periode van tien jaar. Nabestaanden mogen dit graf, binnen bepaalde grenzen, voorzien van een staande gedenkteken. In een algemeen graf kan één persoon worden begraven.

 

Eigen graf

In Hoogeveen, Elim, Hollandscheveld en Pesse mogen in een eigen graf maximaal twee overledenen worden begraven. In Nieuwlande, Nieuweroord, Stuifzand en Tiendeveen maximaal één.

 

Familiegraf

Een familiegraf bestaat uit twee eigen graven naast elkaar waarin maximaal vier (in Hoogeveen, Elim, Hollandscheveld en Pesse) respectievelijk twee (Nieuwlande, Nieuweroord, Stuifzand en Tiendeveen) stoffelijke overschotten een plaats kunnen krijgen. Evenals een eigen graf wordt het niet uw eigendom, u huurt het voor een bepaalde periode van de gemeente.

 

Onderstaande tarieven voor 2012 in de gemeente Hoogeveen:

 

Algemene informatie:

http://www.hoogeveen.nl/begraven

http://www.hoogeveen.nl/Digitaal_loket