Betaling

Automatische incasso: U kunt de vereniging een automatische machtiging  geven voor het innen van de jaarlijkse contributie.

Dit zorgt ervoor dat u niet meer handmatig hoeft te betalen en dat wij u betaling snel en correct kunnen verwerken. Wij hopen dat u hier gebruik van wilt maken! De jaarlijkse contributie wordt medio juni van uw rekening afgetrokken.

 

Handmatig betalen: U ontvangt  medio mei de rekening voor de contributie. Als u zelf via de bank/telebankieren wilt betalen wilt u dan aub duidelijk bij het kenmerk het lidnummer (= 4 cijfers) vermelden, dit bespaart de penningmeester veel zoekwerk en zorgt ervoor dat uw betaling goed verwerkt kan worden.